Padwerk

riavandijke

Ria van Dijke

Datum: 3 februari
Tijd: 09.30-12.30 uur en/of 13.30-16.30 uur

Ria van Dijke studeerde Geestelijke Gezondheid en ook Klinische Psychologie, Kern-Energetica, Biodynamische Analyse en Sensorimotorische Psychotherapie traumatherapie en hypnotherapie. Ria kwam in 1978 bij Padwerk en was vijf jaar resident in het Pathwork Center van Phoenicia. Ze werd helper in 1985 en geeft al ruim 30 jaar les in verschillende Padwerk training programma’s. Na verschillende spirituele Paden te hebben gevolgd en verschillende boeken van verschillende spirituele meesters en mystici in het Nederlands te hebben vertaald, is ze zowel in haar werk als in haar persoonlijke leven en proces zeer toegewijd aan het Padwerk.

“Elk mens voelt een verlangen dat dieper gaat dan de verlangens naar emotionele en creatieve vervulling, hoewel deze natuurlijk deel van het diepere en wezenlijke verlangen uitmaken. Als we zouden proberen om de betekenis van dit verlangen kort en bondig onder woorden te brengen, zou de meest nauwkeurige ‘vertaling’ misschien zijn: een gevoel of een besef dat er een andere, meer vervulling brengende staat van bewustzijn en ruimere mogelijkheden om het leven te ervaren moeten bestaan.”

Citaat uit lezing 204, Wat is Padwerk

Padwerk leert ons in de spiegel van het aardse leven te kijken, om te ontdekken dat we onze eigen werkelijkheid scheppen. De paradox is dat we leren via en zelfs dankzij de beperkingen van de uiterlijke persoonlijkheid om vervolgens te ontdekken dat we die niet werkelijk zijn maar het onnoembare, de bron van alles, daaraan voorbij.

Dit is geen gemakkelijke weg. Het Padwerkproces vraagt om een diepgaand verbinden. Het vraagt om de eerlijkheid jezelf onder ogen te zien tot in de donkerste, vaak verborgen delen in jezelf. Het Padwerkmateriaal geeft aan hoe destructieve aspecten in onszelf terug gebracht kunnen worden tot hun oorspronkelijke, waarachtige en constructieve aard.

Door middel van acceptatie van deze negatieve aspecten en door inzicht te verkrijgen in de werking van spirituele wetten bevrijd je jezelf van fixaties, angsten en illusies. Je heft de splitsing in het dualistisch denken op en je herontdekt je werkelijke staat van zijn, die eenheid met alles is. Je verkrijgt inzicht in oorzaak en gevolg en word je bewust dat je medeschepper bent in de manifestaties en ervaringen in jouw leven.

In dit proces heel je niet alleen jezelf, maar draag je bij aan heelwording van de wereld waarin we leven, want de worsteling in jezelf staat niet los van de conflicten in de wereld.

De inhoud van het materiaal (258 lezingen), ontvangen door het medium Eva Pierrakos, vormt een prachtige combinatie van psychologische concepten en inzichten van spirituele waarheid. Zo zet de Padwerkgids bijvoorbeeld de pijn van het kind t.a.v. de onvolmaaktheid van ouders en het aardse leven in het licht van eigen zielegroei, keus van incarnatie en uiteindelijk eigen verantwoordelijkheid. Compassie en acceptatie zijn hierbij belangrijke sleutels.

Thema’s als seksualiteit, de overgang van dualiteit naar eenheid en van ego naar zelf worden diepgaand besproken. De Padwerk Gids geeft heldere en liefdevolle aanwijzingen hoe om te gaan met onze innerlijke conflicten en onvolmaaktheden tot aan de bewustwording van onze oorspronkelijke staat van heelheid.

Kosten: € 45,00

Aanmelden:

(Als u zich aanmeld, krijgt u een lezing toegestuurd, die we gaan behandelen)